Privacy Policy

Privacyverklaring SterKC kindercoaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit document lees je hoe ik met jouw gegevens om ga. Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort komt het erop neer dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Adrie Visser-Bootsma. De eigenaresse van SterKC kindercoaching, gevestigd aan Thaborwei 6, 8632 WG in Tirns, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59999993.

Verwerken persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website, diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van SterKC. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van de site en diensten en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. 
Door gebruik te maken van de website of diensten van SterKC, accepteer je mijn privacy beleid.
Zodra je je aanmeldt voor informatie of één van mijn diensten, vraag ik alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking om de dienst uit te kunnen voeren, contact met elkaar te kunnen leggen en voor de facturatie. De persoonlijke gegevens die ik verwerk, zijn: Je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres, leeftijd en je IP-adres als je een vraag stelt via de website.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Niet digitale gegevens worden veilig opgeborgen in een afgesloten kast.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Belastingtechnisch gezien ben ik verplicht jouw persoonsgegevens 7 jaar lang te bewaren. Na deze periode worden ze verwijderd en vernietigd.

Informatie verstrekking met derden
Ik deel geen persoonlijke gegevens met anderen zonder jouw toestemming.

Cookies
SterKC gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SterKC gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming
SterKC maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijde. Je kunt hierover contact opnemen via info@sterkc.nl

 

Privacyverklaring als PDF openen in nieuw venster

© 2022 SterKC